MTM: De ongeprezen held van werkmethoden

In dit artikel zullen we ons concentreren op MTM (Methods-Time Measurement) en de betekenis ervan in werkprocessen.

MTM is een tijdsmeting en werkanalysemethode die menselijke bewegingen en tijdsduur analyseert om standaardtijd en werkbeoordeling te bieden. MTM is echter niet alleen een tijdsmeetmethode; het is de ongezongen held van taken!

MTM bepaalt hoeveel tijd aan activiteiten wordt besteed en laat tegelijkertijd werknemers zien hoe ze hun taken effectiever kunnen uitvoeren. Dit helpt werknemers om efficiënter en nauwkeuriger te werken, terwijl het bedrijven helpt de efficiëntie en productiviteit te verhogen.

Geschiedenis van MTM De “Methods-Time Measurement” gepubliceerd door Maynard, Schwab en Stegemerten in 1948, samen met latere onderzoeksrapporten, diende als het “genetisch materiaal” voor MTM-1.

Talrijke industriële werkprocessen werden gefilmd om basisbewegingen van elkaar te scheiden en tijdsvereisten te berekenen. De werkelijke tijden werden berekend door het aantal frames per beweging te tellen.

Voor andere bewegingen, zoals lopen, werden werkelijke tempos vastgesteld door herhaalde experimenten met veel individuen.

De tijdwaarden die uit het oorspronkelijke onderzoek zijn verkregen, werden gecorrigeerd met behulp van het LMS-systeem, een Amerikaans prestatiebeoordelingssysteem. Deze methode is vernoemd naar de makers (Lowry, Maynard en Stegemerten).

De Lowry-Maynard-Stegemerten (LMS) methode werd toegepast om interindividuele prestatieverschillen te compenseren.

Als resultaat werden metrische kaarten voor MTM-1 gecreëerd. Dit leverde waardevolle gegevens op om standaardtijden voor werkzaamheden vast te stellen en effectief te implementeren onder verschillende werkomstandigheden en met verschillende werknemers.

MTM kent verschillende soorten, en hier zijn er een paar:

MTM-1 Analyseert basiswerkzaamheden, vooral geschikt voor taken die hoge hoeveelheden en sequentiële herhaling vereisen. Het streeft naar optimalisatie van de bewegingen van werknemers en het vaststellen van standaardwerkprocessen. MTM-1 helpt werknemers om hun taken efficiënter en sneller uit te voeren.

MTM-2 Analyseert complexere werkzaamheden, geschikt voor taken zoals assemblageprocessen in seriële productie. Het helpt werknemers om nauwkeurigere en complexere taken uit te voeren.

MTM-MEK Een type MTM dat veel wordt gebruikt in Europa en geschikt is voor opdrachtgebaseerde productie. Het omvat een breed scala aan bewegingen en analyseert complexere productieprocessen.

MTM-UAS Biedt meer flexibiliteit in vergelijking met eerdere MTM-versies en heeft daardoor een breder toepassingsgebied. MTM-UAS kan worden gebruikt in zowel traditionele productie als in de dienstverlenende sector, gezondheidszorg, kantooromgevingen en verschillende andere industrieën.

MTM dient de Lean-filosofie direct, gericht op het verminderen van verspilling en het focussen op klantwaarde. Lean richt zich op het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van waarde voor de klant. MTM, door lean processen te optimaliseren, helpt bedrijven effectiever en efficiënter te worden.

MTM leidt tot een echte transformatie in de zakelijke wereld door processen te optimaliseren en betere werkomstandigheden voor werknemers te bieden. Met de waardevolle oplossingen die MTM biedt, kunnen bedrijven concurrerender worden en betere service aan klanten bieden. Daarom is het gebruik van MTM om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren en werknemers te ondersteunen zeker een uitstekende keuze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *