Overzicht – Lean Leiderschap

Lean Manufacturing is een benadering die tot doel heeft verliezen te elimineren en die kan worden toegepast in alle processen (productie, gezondheid, bureaucratie). Het nam zijn plaats in de sector in als een denksysteem bestaande uit 5 basisprincipes en 3 basiswaarden met “The Machine That Changing The World,” geschreven door James P. Womack en Daniel Jones in 1996. De “Lean Factory”, die zonder naam werd uitgesproken in het boek, was de “Toyota Motor Company”, die zijn Amerikaanse en Europese concurrenten overtrof op het gebied van kosten, kwaliteit, productiviteit en tijdige levering. Daarom werd het Lean Manufacturing-systeem ook in de literatuur aangeduid als het Toyota Productiesysteem (TPS).

Het ontwikkelen van leiderschapscompetenties van managers is essentieel om de lean-benadering binnen teams aan te nemen. Hoewel alle lean-tools worden gebruikt met teamwork, hebben ze leiders nodig voor zowel transformatie als continuïteit.

Inhoud

 • Geschiedenis van Lean-denken
 • Lean organisatie
 • Coaching en coachingbenadering
 • Lean leiderschapsmodellen
 • Rollen en verantwoordelijkheden van lean-leiders
 • Standaardwerk
 • VAA/NVAA, 7 Muda (verspillingen)
 • JIT (Just-in-Time), Pull-systemen
 • Kanban, leverancierskanban
 • VSM (Value Stream Mapping)
 • Visueel management, 5S
 • Kaizen
 • OJT (On-the-Job Training)
 • Teamwerk- en motivatiemodellen

Certificering

Deelnemers die succesvol zijn in de examens en opdrachten die tijdens het programma worden afgenomen, hebben recht op een “Prestatiecertificaat van Lean Leiderschap”. Deelnemers die deelnemen aan de training hebben ook recht op een “Aanwezigheidscertificaat van Lean Leiderschap”.