Overzicht – Lean 6 Sigma Green Belt Cursus

Lean 6 Sigma is een combinatie van tools uit Lean Management en Six Sigma, gericht op procesverbeteringen. Lean-tools streven naar prestatieverbetering door systematisch verspilling te verwijderen, terwijl Six Sigma-tools zich richten op het verminderen van variatie. De 6 Sigma DMAIC-methode (Definieer, Meet, Analyseer, Verbeter, Controle) heeft tot doel de kwaliteit van producten en diensten te verhogen en daardoor de klanttevredenheid te verbeteren. Lean 6 Sigma, dat voortkomt uit de combinatie van deze twee concepten, is een wereldwijd geaccepteerde managementstrategie die effect heeft op processen.

Lean 6 Sigma analyseert de effecten van procesinputs op de output met behulp van veel tools en streeft ernaar de variabiliteit van de output te beheersen door de inputs te beheersen volgens het bewezen effectniveau.

Ondertussen worden onvoorziene verliezen zoals de “HIDDEN FACTORY” onthuld en geëlimineerd. Het doel van de Lean 6 Sigma Green Belt-cursus is om experts op te leiden die Lean 6 Sigma Green Belt-projecten in hun bedrijven kunnen beheren.

Inhoud

 • Lean Principes (2 dagen)
  • Klantwaarde
  • VAA / BVAA / NVAA
  • 7+2 Verspillingen
  • VSM (Value Stream Mapping)
   • Waarom VSM?
   • VSM-tools
   • Stappen in Value Stream Mapping
   • Takt / Cyclustijd
   • OEE / OAE / TEEP
   • Huidige statuskaart (casestudy)
  • One Piece Flow
  • Pull-systemen – Kanban
  • Kaizen
   • Voor-Na
   • Gemba Kaizen
   • Kobetsu Kaizen
  • 5S – Visueel management
  • SMED (Single Minute Exchange of Die)
  • Veranderingsmanagement
 • Fase 1 Definiëren (1 dag))
  • Wat is Six Sigma?
  • Rollen in een Six Sigma Management Model
  • Teamwerk
  • Kano-model
  • VOC / VOB / CTQ
  • DMAIC
  • SIPOC
  • Project Charter
  • RACI Matrix
  • Stakeholderanalyse
  • Fasebevestiging
 • Fase 2 Meten (1 dag)
  • Basisstatistieken
  • Methoden voor gegevensverzameling en bemonstering
  • Analyse van de meetbaarheid van het meetsysteem (MSA)
  • Gage R&R (Herhaalbaarheid en Reproduceerbaarheid)
  • Capability-analyse (Z-score)
  • Slimme doelstellingen
 • Fase 3 Analyse (1 dag)
  • Brainstormen
  • Oorzaak-en-gevolganalyse
  • Oorzaak-en-gevolgmatrix
  • 5 Waarom
  • Grafische analyse
   • Histogram, BoxPlot, Pareto, Main Effect, MultiVari, Scatter
  • Correlatie- en regressieanalyse
 • Fase 4 Verbeter (1 dag)
  • Technieken voor creatief denken voor de beste oplossingen
  • DOE (Design of Experiment)
  • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
  • Pugh Matrix & Analytical Hierarchy Process
 • Fase 5 Beheersen (1 dag)
  • Beheertools voor essentiële X-factoren
  • Controleplan
  • Controlediagram

Certificering

Deelnemers die succesvol zijn in de examens en opdrachten die tijdens het programma worden afgenomen, hebben recht op een “Lean 6 Sigma Green Belt Achievement Certificate”. Deelnemers die een Black Belt-project leiden, hebben bovendien recht op een “Lean 6 Sigma Green Belt Practitioner Certificate”.