Overzicht – 5S Cursus

In de processen die we hebben ontworpen om een product of dienst te produceren, worden alle activiteiten zonder toegevoegde waarde “verspilling” genoemd. Lean management is een concept dat is ontstaan met als doel verspilling te verwijderen of te minimaliseren. Het concept van “Lean manufacturing”, dat begon in Japan na de Tweede Wereldoorlog, wordt toegepast in alle sectoren, vooral in de auto-industrie.

Het basiselement van lean manufacturing is standaardwerk. Het is niet mogelijk om processtandaardtijden en dus prestaties nauwkeurig te meten zonder standaardisatie. Het proces dat niet correct kan worden gemeten, kan niet worden beheerd en verbeterd. Vooral op gebieden waar veel verschillende mensen samenwerken, begint het standaardiseringsproces met 5S en visueel management.

5S is de weg naar perfectie op het gebied van prestaties, comfort, veiligheid en netheid op de werkvloer en in kantoren.

Het doel van de 5S-cursus is om de deelnemers de vaardigheid te bieden om het creëren en behouden van de visuele fabriek, een van de basisprincipes van lean manufacturing technieken, te leiden.

Inhoud

 • Lean management principles
 • 7 Verspillingen (muda)
 • Lean organisatie
 • 5S Stappen
  • Stap 0 Projectstart
   • Identificatie van de leider en teamleden.
  • Stap 1 Sorteren (Seiri)
   • Bepaling van de regels
   • Rood-label en sorteervenster
   • Bevestiging van de stap
  • SStap 2 Ordenen (Seiton))
   • Het snel vinden; sneller
   • Een plek voor alles instellen
   • Visuele controle van gereedschapopslag
   • De workflow rechttrekken
   • Bevestiging van de stap
  • Stap 3 Glanzen (Seiso)
   • Problemen zien wanneer ze klein zijn
   • De kaart van vuile gebieden
   • Glanzen – procedure en plannen
  • Stap 4 Standaardiseren (Seiketsu)
   • Regels voor alle gebieden
   • Normen stellen voor de toestand
   • Visueel management gebruiken voor wat er gebeurt
  • Stap 5 Volhouden (Shitsuke)
   • Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse feedback en prestaties
   • Werkplekken meetlijsten
   • Auditplan
  • Case Study

Certificering

Deelnemers die succesvol zijn in de examens en opdrachten die tijdens het programma worden afgenomen, hebben recht op een “5S Certificaat van Prestatie”. Deelnemers die deelnemen aan de training hebben ook recht op een “5S Deelnamecertificaat”.