Overzicht – Lean 6 Sigma Yellow Belt Cursus

Lean 6 Sigma is een combinatie van tools uit Lean Management en Six Sigma, gericht op procesverbeteringen. Lean-tools streven naar prestatieverbetering door systematisch verspilling te verwijderen, terwijl Six Sigma-tools zich richten op het verminderen van variatie. De 6 Sigma DMAIC-methode (Definieer, Meet, Analyseer, Verbeter, Controle) heeft tot doel de kwaliteit van producten en diensten te verhogen en daardoor de klanttevredenheid te verbeteren. Lean 6 Sigma, dat voortkomt uit de combinatie van deze twee concepten, is een wereldwijd geaccepteerde managementstrategie die effect heeft op processen.

Lean 6 Sigma analyseert de effecten van procesinputs op de output met behulp van veel tools en streeft ernaar de variabiliteit van de output te beheersen door de inputs te beheersen volgens het bewezen effectniveau.

Ondertussen worden onvoorziene verliezen zoals de “HIDDEN FACTORY” onthuld en geëlimineerd.

Inhoud

  • Lean Leiderschap

  • Doel- en Efficiëntie-definities
  • Basisbewustzijn van 6 Sigma
  • Verantwoordelijkheden van teamleden
  • Het instellen van de projectgrenzen
  • Lean Probleemoplossingstechnieken (casestudies)
  • DMAIC-aanpak

Certificering

Deelnemers die succesvol zijn in de examens en opdrachten die tijdens het programma worden afgenomen, hebben recht op een “Lean 6 Sigma Yellow Belt Achievement Certificate”. Deelnemers die een Black Belt-project leiden, hebben bovendien recht op een “Lean 6 Sigma Yellow Belt Practitioner Certificate”.