Waarom lean productie?

Lean productie is een filosofie en aanpak die enorme populariteit heeft verworven in verschillende industrieën vanwege de efficiëntie, het verminderen van verspilling en klantgerichte principes. Deze methode richt zich op het minimaliseren van verspilling terwijl productiviteit en waarde worden gemaximaliseerd, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde kwaliteit, kortere doorlooptijden en lagere kosten.

Het integreren van lean principes in uw processen kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in efficiëntie, kwaliteit en algehele prestaties.

Het ondersteunen van de implementatie van lean technieken omvat het bevorderen van een cultuur van continue verbetering, het verschaffen van middelen, training en het vergemakkelijken van de acceptatie van lean principes in uw hele organisatie..

Lean Productie

Ons Implementatiemodel

 

Ons implementatiemodel bestaat uit 3 basisfasen, ongeacht de sector. Elke fase is ontworpen in lijn met de processen en behoeften van de klant.

 

Duurzaamheid

De duurzaamheid van de geïmplementeerde lean techniek waarborgen omvat regelmatige prestatiebewaking, voortdurende training van medewerkers en tijdige aanpassingen op basis van veranderende operationele behoeften. We onderhouden open communicatiekanalen om feedback te verzamelen en bevorderen een cultuur van voortdurende verbetering. Door uitdagingen proactief aan te pakken en ons aan te passen aan veranderende omstandigheden, verzekeren we de langdurige effectiviteit van de lean praktijken.

 

Onze trainingen

5S

 

Lean productie heeft als basisprincipe standaardwerk. Het is niet mogelijk om processtandaardtijden en daarmee prestaties nauwkeurig te meten zonder standaardisatie. Een proces dat niet correct gemeten kan worden, kan niet beheerd en verbeterd worden. Vooral in gebieden waar veel verschillende mensen samenwerken, begint het standaardiseringsproces met 5S en visueel management.

5S is de weg naar perfectie wat betreft prestaties, comfort, veiligheid en netheid op de werkvloer en in kantoren.

 

 

 

Meer

TMP

 

“Total Productive Maintenance” (TPM) is een Lean Productietechniek die wordt gebruikt om systematisch productiecontinuïteit te handhaven. Met de focus op het verhogen van de efficiëntie en stabiliteit van machines, apparatuur, processen en werknemers, heeft TPM als doel de winstgevendheid en waarde van het bedrijf te vergroten.

TPM richt zich op het bereiken van maximale prestaties van apparatuur volgens het hoogste conditieniveau en het verminderen van verliezen als gevolg van storingen. TPM-prestaties worden gevolgd aan de hand van de trend van de Algemene Apparatuur Effectiviteit (OEE – Overall Equipment Effectiveness). Het doel van de TPM-cursus is om leiders op te leiden die in staat zijn om de integratie van dit systeem in het bedrijf te beheren.

 

Meer

Kanban

 

KANBAN is een plantechniek die wordt gebruikt in Lean Productietechnieken en Just-In-Time beheer. Het is in feite een eenvoudige en effectieve methode voor lijnvoeding met minimale voorraad en zonder fouten.

KANBAN is een mechanisme dat communicatie mogelijk maakt tussen het consumptiepunt en het leveringspunt. Net zoals de berichten die door het zenuwstelsel van mensen naar de hersenen worden gestuurd, werkt KANBAN achterwaarts en trekt het goederen van het vorige punt aan.

 

 

 

Meer

Kaizen

 

Kaizen zorgt ervoor dat elke individu, ongeacht het niveau en de organisatorische hiërarchie, betrokken is en processen verandert met suggesties van proceseigenaren. Door deze benadering wordt een oplossingsgericht werknemersprofiel in het bedrijf gecreëerd. Het gevoel van verbondenheid van alle werknemers met de organisatie wordt sterker en sterker.

Het belangrijkste doel van onze trainingen is om de actieve deelname van alle werknemers aan continue verbeteringsactiviteiten te waarborgen. Daarom worden in onze workshops de Kaizen-cursussen behandeld met echte voorbeelden uit de betreffende sectoren.

Meer

SMED

 

SMED (Single Minute Exchange of Die) is één van de vele Lean Manufacturing Tools die worden gebruikt om verliezen in productieprocessen te minimaliseren. Het is de manier om effectief en snel van het ene naar het andere product over te schakelen. Snelle veranderingen tussen producten in processen waar SMED wordt toegepast, minimaliseren lotgrootte en optimaliseren de doorstroom.

De kosten van omsteltijd per product zijn omgekeerd evenredig met de bestelhoeveelheid. Dienovereenkomstig neemt de bijdrage van de omsteltijd toe naarmate de bestelhoeveelheid afneemt. Daarom is SMED een onmisbaar Lean Manufacturing Tool in flexibele productiesystemen.

Meer

VSM

 

Value Stream Mapping (VSM) is een Lean Management-tool die wordt gebruikt om alle activiteiten van product- of dienstprocessen van leverancier tot klant te analyseren.

Met behulp van Value Stream Mapping wordt de toekomstige situatie die ontworpen moet worden, geanalyseerd in vergelijking met de huidige situatie. MUDAs worden verwijderd, de doorlooptijd wordt verkort en de kosten worden op deze manier verminderd.

 

 

Meer

Lean Leiderschap

 

 

Lean Manufacturing is een benadering die tot doel heeft om verliezen te elimineren en die kan worden toegepast in alle processen (productie, gezondheid, bureaucratie, enz.).

Het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden van managers is essentieel om de lean-benadering binnen de teams te adopteren. Hoewel alle lean tools worden gebruikt met teamwork, zijn leiders nodig voor zowel transformatie als continuïteit.

 

Meer

Lean Productie Tools

 

 

Lean Productie Tools heeft als doel om systematisch activiteiten die geen waarde toevoegen te verwijderen. In een lean organisatie worden activiteiten georganiseerd volgens de stroom van werkzaamheden. Producten die voldoen aan de verwachtingen van de klant gaan met minimale verliezen en in de kortst mogelijke tijd door het productiesysteem. De verbetering in kwaliteit en snelheid resulteert direct in kostenverlaging, aangezien de activiteiten gericht zijn op zonder extra investering. Alle lean technieken zijn praktijkgericht werk dat binnen de werkplaats wordt uitgevoerd.

Meer