Wat is OEE

OEE, ofwel Algemene Uitrustingseffectiviteit, is een van de belangrijke KPI’s (Key Performance Indicators) die door productie-eenheden worden gebruikt. Voordat we ingaan op OEE, laten we eens kijken naar de begrippen Efficiëntie en Efficiëntie.

Wat is Efficiëntie?

Efficiëntie drukt de relatie uit tussen de inputs die in het proces worden gebruikt en de resultaten die aan het einde van dit proces worden verkregen.

Wanneer we het vanuit het perspectief van een investeerder bekijken, verwachten we een voordeel (output) in ruil voor elke input (arbeid, materiaal, energie, belasting, apparatuur, enz.) die we als investering naar voren brengen. Als gevolg daarvan, hoewel we winst hebben gemaakt, zijn verliezen op de inputs onvermijdelijk. Als deze verliezen acceptabel zijn, concluderen we dat het proces efficiënt is.

Wat is een Gebeurtenis? Een activiteit; het is de vergelijking van een activiteit (output) die wordt uitgevoerd met een vooraf bepaalde theoretische output volgens standaardtijden. Voor de activiteitsberekening zijn de volgende informatie nodig:

  1. Het daadwerkelijke productiebedrag
  2. De standaardtijd van één eenheid van output
  3. De daadwerkelijk bestede tijd aan het werk

Wat is OEE? De parameter die de productieoutput in een productieproces bepaalt, kan de snelheid/prestatie van de operator of de snelheid/prestatie van de machine zijn. Als het aantal outputs wordt bepaald door de prestaties van de operator, worden efficiëntiemetingen gedaan voor verschoven, dagelijkse en maandelijkse prestatiebewaking.

Als het aantal outputs wordt bepaald door de apparatuur – in welk geval de machine ook met menselijke ondersteuning kan werken, maar het moet een taak zijn die hij zelfstandig uitvoert – kiezen we OEE of OAE voor prestatiebewaking (KPI). De logica is om te meten hoelang de machine-investering waarde toevoegend werk heeft geproduceerd, net zoals productiviteit.

Hoe wordt OEE berekend? Het is de prestatie van de OEE-productie-eenheden in de gebieden van gezag en verantwoordelijkheid en de gegevens van de verliezen die deze bepalen. 3 parameters die de OEE-waarde bepalen zijn:

Beschikbaarheid (Availability): Dit is de verhouding van de daadwerkelijke productietijd (looptijd) van de machine tot de geplande productietijd.

Prestatie (Performance): Dit is de verhouding van de daadwerkelijke output tot de theoretische output (berekend op basis van de cyclustijd en stilstandtijden).

Kwaliteit (Quality): Dit is de verhouding van het totale aantal goede onderdelen tot het totale aantal geproduceerde onderdelen (FTQ – First Time Quality).

De prestaties die gedurende de gespecificeerde periode worden gecontroleerd, worden onder 3 hoofdthema’s bepaald (Beschikbaarheid, Prestatie, Kwaliteit). De OEE-waarde bestaat uit het product van deze 3 waarden;

OEE = Beschikbaarheid x Prestatie x Kwaliteit