Culturele Factor in Internationale Aangelegenheden

De relatie tussen consumentengedrag en cultuur in internationale handel is sterk en significant. Gedrag en relaties spelen een cruciale rol in de internationale zakenwereld, waar cultuur een diepgaande invloed heeft. Cultuur beïnvloedt het consumentengedrag en het consumentengedrag beïnvloedt internationale handel tussen landen.

Talrijke onderzoeksstudies en theorieën zijn in de loop der tijd ontwikkeld om te begrijpen hoe culturele studies van invloed zijn op internationale zaken. Het fundamentele doel is om te begrijpen hoe cultureel onderzoek internationale zaken beïnvloedt. Cultuur wordt binnen de samenleving geleerd en gedeeld. Mensen uiten hun cultuur door hun waarden, houdingen en ideeën te gebruiken. Cultuur gaat over menselijke groepen, niet over naties. Internationale handel staat voor een intercultureel risico, een situatie of gebeurtenis die de waarde van een project of zakelijke onderneming zou kunnen bedreigen door culturele grenzen te overschrijden. Cultuur beïnvloedt veel managementtaken, zoals product- en dienstenontwikkeling, de voorbereiding van advertenties en promotiemateriaal, de voorbereiding en deelname aan internationale handelsbeurzen en tentoonstellingen, en interacties met huidige en potentiële klanten.

Belangrijke onderwerpen om in dit verband te overwegen zijn:

  • Handel en cultuur
  • Culturele factoren die het consumentengedrag beïnvloeden
  • Gevolgen van wereldwijde marketing en culturele reclame
  • Inter-cultureel consumentengedrag
  • De impact van culturele verschillen volgens Hofstede

nzicht in de cultuur in Turkije kan helpen bij het stimuleren van export- en handelsactiviteiten. Een product kan ongeschikt of disfunctioneel zijn als het gaat om een groep of land dat vergelijkbare producten heeft. Bijvoorbeeld, het Duitse cosmetische merk Rossmann verkocht een varkenshaarborstel voor baby’s. Het product was zeer populair in Europa, maar veroorzaakte grote problemen in moslimlanden. Cultuur is nauw verbonden met religie. Bij het kiezen van producten voor markten moeten religieuze en culturele verschillen in het doelland in overweging worden genomen. Als een bedrijf geen rekening houdt met culturele verschillen en een product te koop aanbiedt zonder te vermelden dat varkensharen worden gebruikt in moslimlanden, kan het zich moeten verontschuldigen voor deze situatie en zijn producten van de markt moeten halen. Gedetailleerd onderzoek naar het buitenlandse bedrijf en land zou de eerste stap moeten zijn om dergelijke problemen te vermijden, wat een effectieve methode zal zijn om de efficiëntie in deze handel te verhogen.

Hofstedes Nationale Cultuurtypologie beschrijft of een individu voornamelijk als individu of binnen een groep functioneert. Machtsafstand bepaalt hoe een samenleving omgaat met machtsongelijkheden tussen individuen. Onzekerheidsvermijding drukt uit hoeveel risico en onzekerheid individuen in hun leven kunnen verdragen. Volgens cultuur en Hofstede moeten bedrijven rekening houden met deze culturele verschillen tussen landen.

REFERENTIES

  • De Mooij, M., & Hofstede, G. (2011). Cross-cultureel consumentengedrag: een overzicht van onderzoeksresultaten. Journal of International Consumer Marketing, 23(3-4), 181-192.
  • McCort, D. J., & Malhotra, N. K. (1993). Cultuur en consumentengedrag: naar een begrip van intercultureel consumentengedrag in internationale marketing. Journal of International Consumer Marketing, 6(2), 91-127.
  • De Mooij, M. (2019). Consumentengedrag en cultuur: gevolgen voor wereldwijde marketing en reclame. SAGE Publications Limited.
  • McSweeney, B. (2002). Hofstedes model van nationale culturele verschillen en hun gevolgen: een triomf van geloof-een mislukking van analyse. Human relations, 55(1), 89-118.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *