Overzicht – Minitab Cursus

Minitab Statistical Software werd in 1972 ontwikkeld voor educatieve doeleinden. In de daaropvolgende jaren werd het ontwikkeld om product- en procescapaciteit te meten en om de relaties tussen procesinvoer en -uitvoer te interpreteren met behulp van statistische tools. De Minitab Cursus is ontworpen in het industriële domein volgens de behoeften van bedrijven.

Tegenwoordig wordt Minitab actief gebruikt in talloze bedrijven en meer dan 4000 universiteiten. Het wordt beschouwd als de meest gebruikte software in Lean 6 Sigma ter wereld.

Het doel van de Minitab Cursus is om deskundig personeel op te leiden dat statistische procesanalyse kan uitvoeren met de tools die Minitab biedt.

Inhoud

Module 1

 • Basisstatistiek
 • Minitab 17 Help- en Ondersteuningsmenu’s
 • Werkblad
 • Ishikawa (Visgraat) Diagram in Minitab
 • Grafieken
  • Histogram
  • Spreidingsdiagram
  • Boxplot
  • Matrixplot
  • Bubbelplot
  • Marginaal Plot
  • Puntplot
  • Individuele Waarde Plot
  • Staafdiagram
  • Pareto Grafiek
  • Tijdreeksplot
  • 3D Spreidingsplot
 • Procescapaciteit (Cp, Cpk), (Simulatie via Gemba Tools)
 • Controlekaarten
 • Proces Controlekaarten (X-R, X-S, I-MR, P, NP, C, U)

Module-2

 • Minitab Project Manager
 • Betrouwbaarheidsintervallen
 • Hypothesetoetsing
 • Verhoudingstoetsen
 • Gemiddelde Toetsen
 • Chi-kwadraattoets
 • ANOVA – Variantieanalyse
 • Regressie / Correlatie
 • Meet Systeemanalyse (Gage R&R) (Simulatie via Gemba Tools)

Module-3

 • Vermogen en Steekproefgrootte
 • ANOVA – Variantieanalyse
 • DOE
  • Volledige Factoriële Experimenten
  • Gebalanceerde Anova
  • DOE Maken
  • Fractioneel Factorieel Ontwerp
  • Responsoppervlak Ontwerp
  • Taguchi Ontwerp
 • DOE Simulation via Gemba Tools

Duur van de Minitab Cursus: 7 dagen

Module 1: 2 dagen

Module 2: 3 dagen

Module 3: 2 dagen

Certificering

Deelnemers die succesvol zijn in de examens en opdrachten die tijdens het programma worden afgenomen, hebben recht op het ontvangen van het “Prestatiecertificaat van Minitab”. Deelnemers die deelnemen aan de training hebben ook recht op een “Deelnamecertificaat van Minitab”.