Overzicht – Design for Six Sigma (DFSS) Cursus

DFSS (Design for Six Sigma) is een methode die de principes van Six Sigma combineert met het DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) proces. Terwijl DMAIC wordt gebruikt om bestaande processen te verbeteren, wordt DFSS toegepast voor het ontwerpen van nieuwe producten, diensten of processen. DFSS richt zich op klantvereisten en streeft ernaar fouten te minimaliseren. Het maakt gebruik van verschillende gespecialiseerde technieken:

 • DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify): Ideaal voor het ontwerpen van nieuwe producten, diensten of processen. Het begint met het definiëren van klantvereisten, het meten van prestaties, het analyseren van gegevens, het ontwerpen van oplossingen en uiteindelijk het verifiëren van hun effectiviteit.
 • IDOV (Identify, Design, Optimize, Verify): Vergelijkbaar met DMADV, begint IDOV met het identificeren van klantvereisten, vervolgens het ontwerpen van oplossingen, het optimaliseren van het ontwerp en het verifiëren van het uiteindelijke resultaat.
 • DFDMA (Design for Manufacturability and Assembly): Deze aanpak concentreert zich op effectief ontwerp voor productie en assemblage om kosten te verlagen en efficiëntie te verbeteren.
 • DMEDI (Define, Measure, Explore, Develop, Implement): Een variatie van DMADV, DMEDI voegt een “Explore” fase toe voor creatieve ideeëngeneratie vóór ontwikkeling.
 • DCOV (Define, Characterize, Optimize, Verify): DCOV richt zich op het gedetailleerd karakteriseren van systeem- of procesgedrag voordat overgegaan wordt tot optimalisatie.

DFSS maakt gebruik van specifieke technieken die zijn afgestemd op product- en bedrijfsdynamiek:

 • QFD (Quality Function Deployment): Vertaalt klantvereisten naar product-/dienstkenmerken.
 • FMEA (Failure Modes and Effects Analysis): Analyseert potentiële faalpunten en hun effecten.
 • TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving): Genereert creatieve oplossingen.
 • DOE (Design of Experiments): Analyseert de effecten van factoren door middel van experimenten.
 • Pugh Matrix: Evalueert ontwerpalternatieven.
 • Risk Management: Beoordeelt potentiële risico’s.

Om DFSS effectief te implementeren, overweeg deze stappen:

Behoefteanalyse: Begrijp klantvereisten en stel projectdoelen in.

Gegevensverzameling: Verkrijg inzicht door bestaande gegevens te analyseren.

Ontwerp en optimalisatie: Kies geschikte DFSS-technieken voor aangepast ontwerp.

Experimenten en analyse: Voer experimenten uit om de effecten van factoren te begrijpen.

Risicobeoordeling: Identificeer potentiële risico’s en ontwikkel mitigatiestrategieën.

Training en toepassing: Train projectteams in DFSS-methodologieën.

DFSS-methoden stellen organisaties in staat om hoogwaardige producten, diensten of processen te ontwerpen die aansluiten bij de behoeften van klanten en de algehele kwaliteit verbeteren. Wij bieden aangepaste ondersteuning op het gebied van DFSS via ons team van expert Black Belts. Deze consultants werken nauw samen met organisaties om DFSS-methodologieën te implementeren, hen te begeleiden in elke fase van het proces, van het begrijpen van klantvereisten tot het optimaliseren van oplossingen en het verifiëren van resultaten. Deze persoonlijke ondersteuning verhoogt niet alleen de productkwaliteit, maar draagt ook bij aan operationele optimalisatie en foutenreductie.

Certificering

Deelnemers die succesvol zijn in de examens en opdrachten die tijdens het programma worden afgenomen, hebben recht op het ontvangen van het “Design for Six Sigma Prestatiecertificaat”. Deelnemers die een Black Belt-project leiden, hebben bovendien recht op het ontvangen van het “Design for Six Sigma Practitioner Certificaat”.