Overzicht – Cursus Lean Manufacturing Tools

Lean Manufacturing Tools hebben tot doel om systematisch activiteiten te verwijderen die geen waarde toevoegen. In een lean organisatie zijn activiteiten georganiseerd volgens de stroom van werk. Producten die aan de verwachtingen van de klant voldoen, gaan met minimale verliezen in de kortst mogelijke tijd door het productiesysteem. De verbetering in kwaliteit en snelheid resulteert direct in kostenverlaging, omdat de activiteiten gericht zijn zonder extra investering. Alle lean technieken zijn praktijkgericht en worden uitgevoerd binnen de werkplaats.

Verspilling in lean denken is alles wat geen enkel voordeel biedt aan de gebruiker van het product of de dienst en waar de klant niet bereid is extra voor te betalen. Daarom moeten alle vormen van verspilling (voorraad, wachten, onnodige taken, fouten, overproductie, enzovoort) worden verwijderd. Omdat verspilling in het systeem voortdurend wordt verminderd door lean tools en middelen worden ingezet om meer waarde te creëren, worden niet alleen de kosten verlaagd, maar neemt ook de klanttevredenheid toe, wordt de flexibiliteit bij het aanpassen aan marktomstandigheden geboden en worden de winstgevendheid en concurrentiepositie van bedrijven vergroot.

Het doel van de cursus Lean Manufacturing Tools is om experts op te leiden die Lean Manufacturing Technieken in hun processen zullen toepassen en hun duurzaamheid zullen waarborgen.

Content 

 • Wat is Lean?
 • Waarom Lean Manufacturing?
 • Vergelijking van het Lean Manufacturing-model met traditionele productiemodellen
 • KPI’s (Key Performance Indicators) in de productie
 • 7+1 Verspillingen (Muda)
 • Lean manufacturing tools
  • Standaard werk (Simulatie via Gemba SW-tool)
  • 5S – Visueel management
  • Value Stream Mapping (VSM)
  • JIT (Just-in-Time) model
  • SMED (Single Minute Exchange of Die) (Simulatie via Gemba SMED-tool)
  • Poka-Yoke, Jidouka
  • Kanban, Heijunka, Conwip
  • TPM (Total Productive Maintenance)

Certificering

Deelnemers die succesvol zijn in de examens en opdrachten die tijdens het programma worden afgenomen, hebben recht op een “Prestatiecertificaat van Lean Manufacturing Tools”. Deelnemers die deelnemen aan de training hebben ook recht op een “Aanwezigheidscertificaat van Lean Manufacturing Tools”.